Technology Demand

Find mulige energiteknologiske løsninger til dit behov 

Inno-SEs pulje til ”Technology Demand” støtter efterspørgselsdrevne innovationsprojekter, der involverer innovative SMV’ere, videninstitutioner og “udfordringsejere” i fælles projektudviklingsforløb. 

Hvis én eller begge nedenstående punkter passer på dig, så kan puljen til Technology Demand projekter måske hjælpe dig på vej: 

 • Kan din virksomheds teknologi og viden danne udgangspunkt for nye energiteknologiske løsninger, som vil drive en fremtidig efterspørgsel?
 • Er du ejer af en kompleks udfordring inden for energiteknologi, som du har interesse i at få opstillet mulige løsningsforslag til? 

Ansøg om Technology Demand midler til at opdyrke efterspørgsel eller finde mulige løsninger til de energiudfordringer, du står med. 

Hvad er et Technology Demand? 

Et Technology Demand projekt har to mulige udgangspunkter: 

 1. Virksomhedsdrevet (push): En gruppe af virksomheder har udviklet (eller er i gang med at udvikle) en ny type løsning, der bør kunne drive en efterspørgsel. Technology Demand projektet bruges til at skabe kontakt til efterspørgerne og afklare, hvilke muligheder og barrierer, der er for at videreudvikle løsningen, så den bliver interessant i kommerciel sammenhæng.
 2. Efterspørgselsdrevet (pull): Et Technology Demand projekt kan tage udgangspunkt i en konkret type af efterspørgsel fra en såkaldt ”udfordringsejer”. Udfordringsejere kan f.eks. være forsyningsselskaber, kommuner, større produktionsvirksomheder, offentlige institutioner, festivaller, foreninger m.m.
  Fælles for dem er, at de står over for én eller flere energiteknologiske udfordringer, som de har en interesse i at få skitseret mulige løsningsforslag til fra innovative virksomheder og videninstitutioner.

Technology Demand puljen går til at dække procesforløb, hvor udfordringsejer(e), teknologileverandører og videninstitutioner får muligheden for i fællesskab at skitsere løsninger til de konkrete udfordringer, som udfordringsejer(ne) står overfor. 

Et Technology Demand har således til formål at: 

 • Skabe rammerne for efterspørgselsdrevet teknologiudvikling
 • Sætte Inno-SE medlemmernes teknologier i spil i tværgående udviklingsforløb, der involverer en ”udfordringsejer”
 • Knytte ”udfordringsejere” eller kundevirksomheder tættere til Inno-SEs medlemmer
 • Afdække barrierer og mulige løsninger til komplekse værdikædeproblematikker
 • Udvikle nye efterspørgselsdrevne samarbejdsprojekter med inddragelse af Inno-SEs medlemmer

Technology Demand projekter støttes med mellem 100.000 og 200.000 kr. til rådgivning og teknologisk bistand hos netværkets videnpartnere. Technology Demand og Bobleprojekter udgør en fælles pulje, som udgør ca. 1.900.000 kr. i 2019, som går til konsulentbistand fra Inno-SEs videnspartnere. Midlerne søges af én eller flere teknologivirksomheder og/eller udfordringsejere i samarbejde med Inno-SE videnpartnere. 

Inno-SE ser helst, at det er en teknologivirksomhed/udfordringsejer, der er projektleder på projektet. 

Hvordan søger jeg? 

Den samlede pulje for Bobleprojekter og Technology Demand projekter i 2019 udgør 1.900.000 kr.  Der vil være to ansøgningsrunder i 2019 .

Begge ansøgningsrunder er nu lukket, og vi siger tusind tak for den mange gode indsendte ansøgninger. 

Ansøgninger foregår ved brug af dertilhørende ansøgningsskema, som er kort og enkel. Yderligere information findes i vejledning til ansøgningsskema. 

Inno-SE sekretariatet er altid parat til at bistå i hele ansøgningsprocessen, både i forhold til partnersøgning, afsøgning af fremtidige støttemuligheder, spørgsmål til ansøgningsproceduren mv. 

Hvem kan søge? 

Medlemmer af Innovationsnetværket Smart Energy kan søge støtte til Technology Demand projekter i form af konsulenthjælp hos Inno-SEs videnpartnere. Hvis din virksomhed eller organisation ikke allerede er medlem, så er der ingen problemer i at melde sig ind i forbindelse med ansøgning om midlerne (Medlemskab er gratis–  se medlemslisten  og læs mere om medlemskab). 

Er du potentiel udfordringsejer med interesse i Technology Demand eller en energiteknologisk virksomhed med interesse i at skabe dialog med potentielle kunder? – Vi anbefaler, at du tager en snak med Inno-SE sekretariatet eller en relevant Inno-SE videnpartner om muligheden for at søge midlerne. 

 Se Inno-SE videnpartnere og kontaktpersoner HER

Tidsforløb efter ansøgningen er indsendt 

 • 2 uger efter ansøgningsfristen får I feedback på jeres ansøgning fra Inno-SE’s arbejdsgruppe (repræsentanter for videnpartnerne) med det formål at skærpe ansøgningen. 
 • 4 uger efter ansøgningsfristen kan I baseret på feedbacken fremsende en revideret ansøgning. 
 • 7 uger efter ansøgningsfristen får I besked om styregruppen for Inno-SE har bevilliget midler til jeres projekt 

 

Projektforløb for bevilligede projekter  

 • Inden for 2 uger efter bevilling: Inno-SE indkalder til online møde med gennemgang af projektforløb 
 • 2 måneder efter bevilling: Tidsfrist for indlevering af underskrevne projektdokumenter:
  – Handlingsplan (copy paste fra ansøgning). Se skabelon her: Handlingsplan
  – Virksomhedskontrakter underskrevet af de medvirkende virksomheder: Virksomhedskontrakt
  – Projektaftale for underskrevet af de medvirkende videnpartnere: Projektaftale 
 • Afrapportering:
  – Faglig rapportering er en opfølgning på handlingsplanen: Handlingsplan
  – Økonomisk afrapportering: Regnskabsskabelon