Fundingmuligheder

Har du nogle gange tænkt på, hvor du mon kan søge funding til projekter eller blive inspireret til, hvad det kræver, og hvordan man gør? Så læs med her.

Hvor kan du få støtte til teknologiudvikling?

 www.vækstguiden.dk findes et samlet overblik over støttemulighederne til danske virksomheder og på Energistyrelsens hjemmeside kan du finde beskrivelser af statslige støtteordninger.

Centrale støtteordninger:

CLEAN Horizon 2020 NET

Inno-SE og CLEAN tilbyder support til konsortiedannelse mellem virksomheder og videninstitutioner fra flere EU lande – til ansøgninger i Horizon 2020; det europæiske forsknings- og innovationsprogram.
Læs mere her

EUDP – Energiteknologisk udvikling og demonstration

EUDP støtter ny energiteknologi, der skaber vækst og arbejdspladser, øger forsyningssikkerheden og bidrager til at gøre Danmark uafhængig af fossil energi i 2050. EUDP finansierer desuden dansk deltagelse i internationalt samarbejde og vidensdeling om energiteknologier. Der gennemføres en ansøgningsrunde igen i 2017.
Læs mere på www.ens.dk

Elforsk

Uddeler årligt 25 mio. kr. til forsknings- og udviklingsprojekter. ELFORSK støtter projekter i et bredt udsnit fra forskning, udvikling og frem til markedsintroduktion og bredt sammensatte projektteams. Fokus er på elbesparelser, men der er også stor interesse i at støtte projekter, som fremmer sidegevinsterne ved elbesparende og energieffektive teknologier, tiltag og adfærd.
Læs mere på www.elforsk.dk

Fremme af energieffektivitet i bygninger, udvikling og demonstration

Energistyrelsen giver nu tilskud til udviklings- og demonstrationsprojekter, med det formål at fremme energieffektiviseringen af bygninger og fleksibelt energibrug ved brug af data, datadrevne beslutningsstøtte og digitalisering mv. Den samlede ramme for initiativet er 11,2 mio. DKK pr. år i årene 2016, 2017 og 2018.
Læs mere her.

Innovationsfonden

Innovationsfonden uddeler hvert år midler til nye initiativer, som skaber vækst og arbejdspladser gennem viden.

Der investeres i dit talent, din virksomhed og dit samarbejde – hvis du har viden og idéer til at skabe vækst og arbejdspladser.
Læs mere her.

Region Syddanmarks Fundingguide

Region Syddanmarks database over eksterne fonde giver et hurtigt overblik over de mest centrale finansieringsmuligheder til brug for regionale udviklingsprojekter.
Læs mere her.

Syddansk OPI-pulje 2015-2018

Formålet med puljen er at understøtte samarbejde mellem små og mellemstore virksomheder, offentlige parter og forskningsinstitutioner omkring afprøvning og dokumentation af effekt og derigennem understøtte kommercialisering af innovative produkter eller serviceydelser.
Læs mere her.