Bobleprojekter

Skyd innovationsprocessen i gang

Inno-SE giver vores medlemmer mulighed for at søge støtte til at skyde innovationsprocessen i gang via et såkaldt ‘Bobleprojekt’ eller Technology Demand projekt. Et Bobleprojekt kan omfatte alle former for teknologiudvikling inden for Smart Energy og giver adgang til at søge 200.000 – 400.000 kr. til rådgivning og teknologisk bistand hos netværkets videnpartnere, mens et Technology Demand projekt omfatter et projekt til løsning af en teknologisk udfordring. Den samlede pulje for Bobleprojekter og Technology Demand projekter i 2019 udgør 1.900.000 kr.  Der vil være to ansøgningsrunder i 2019 .

Begge ansøgningsrunder er nu lukket, og vi siger tusind tak for de mange gode indsendte ansøgninger. 

Ansøgningsskema

Vejledning til ansøgningsskema

Hvad er et bobleprojekt?

Bobleprojektpuljen støtter den tidlige udviklingsfase og modning af innovationsideer. Derfor er et af de helt afgørende kriterier for tildeling af midlerne, at ansøgerne kan sandsynliggøre, at projektet kan udvikles ud over rammerne for Bobleprojektet, f.eks. ved at søge flere midler efter projektets afslutning eller ved fortsat udvikling inden for virksomhedernes egen produktudvikling.

Sekretariatet er altid parat til at bistå i hele ansøgningsprocessen, både i forhold til partnersøgning, afsøgning af fremtidige støttemuligheder, spørgsmål til ansøgningsproceduren mv.

Der kan søges støtte til alle former for innovationsprojekter, så længe de falder inden for Innovationsnetværkets fem fokusområder:

 1.  Integrerede Energisystemer og digitalisering
 2. Intelligente Bygningsapplikationer og Energiadfærd
 3. Effektelektronik
 4. Energilagring
 5. Varmepumpe- og køleteknologi

Styregruppen lægger dog vægt på, at projekterne understøtter teknologisk innovation hos netværkets medlemmer samt at projektets resultater kan have interesse for en bredere gruppe af virksomheder. Der må således ikke være tale om støtte til en enkelt virksomheds produktudvikling. Læs om kriterierne for tildeling af midler i vejledningen.

Hvem kan søge?

Medlemmer af Innovationsnetværket Smart Energy kan søge støtte til Bobleprojekter i form af konsulenthjælp hos Inno-SEs videnpartnere. Hvis din virksomhed eller organisation ikke allerede er medlem, så er der ingen problemer i at melde sig ind i forbindelse med ansøgning om midlerne (Medlemskab er gratis, se medlemslisten og læs mere om medlemskab).

Se videnpartnere og kontaktpersoner HER.

Der skal som minimum deltage to virksomheder i et Bobleprojekt – og mindst en videnpartner. Der opfordres til, at det er en af de involverede virksomheder, der varetager den faglige projektlederrolle.

Der stilles krav om, at de involverede virksomheder matcher Inno-SEs finansiering af projektet. Det vil sige, at der som minimum skal være et 50/50 forhold imellem Inno-SEs finansiering og virksomhedernes finansiering. Den private medfinansiering kan bestå af virksomhedens tidsforbrug i forbindelse med gennemførelse af projektet, kontant betaling samt materielindkøb.

Styregruppen ser gerne projekter med flere end to virksomheder og en større medfinansieringsandel end 50%.

Hvordan søger vi?

I søger ved at udfylde det formelle ansøgningsskema, som I finder øverst på siden. Der findes også en vejledning.

Du er også altid velkommen til at kontakte sekretariatet, hvis du har spørgsmål.

Tidsforløb efter ansøgningen er indsendt

 • 2 uger efter ansøgningsfristen får I feedback på jeres ansøgning fra Inno-SE’s arbejdsgruppe (repræsentanter for videnpartnerne) med det formål at skærpe ansøgningen.
 • 4 uger efter ansøgningsfristen kan I baseret på feedbacken fremsende en revideret ansøgning.
 • 7 uger efter ansøgningsfristen får I besked om styregruppen for Inno-SE har bevilliget midler til jeres projekt

Projektforløb for bevilligede projekter

 • Inden for 2 uger efter bevilling: Inno-SE indkalder til online møde med gennemgang af projektforløb
 • 2 måneder efter bevilling: Tidsfrist for indlevering af underskrevne projektdokumenter:
  – Handlingsplan (copy paste fra ansøgning). Se skabelon her: Handlingsplan
  – Virksomhedskontrakter underskrevet af de medvirkende virksomheder: Virksomhedskontrakt
  – Projektaftale for underskrevet af de medvirkende videnpartnere: Projektaftale
 • Afrapportering:
  – Faglig rapportering er en opfølgning på handlingsplanen: Handlingsplan
  – Økonomisk afrapportering: Regnskabsskabelon