Bobleprojekter

Se alle vores andre bobleprojekter under “Projekter” – vælg bobleprojekter under “Type”. 

Skyd innovationsprocessen i gang

Inno-SE giver vores medlemmer mulighed for at søge støtte til at skyde innovationsprocessen i gang via et såkaldt ‘Bobleprojekt’. Et Bobleprojekt kan omfatte alle former for teknologiudvikling inden for Smart Energy og giver adgang til at søge 200.000 – 400.000 kr. til rådgivning og teknologisk bistand hos netværkets videnpartnere. Den samlede pulje for Bobleprojekter og Technology Demand projekter udgør 1.800.000 kr. årligt.

Næste ansøgningsrunde åbner d. 6. september og har deadline d. 13. oktober 2017 kl. 14.00 

Ansøgningsskema

Vejledning til ansøgningsskema

Hvad er et bobleprojekt?

Bobleprojektpuljen støtter den tidlige udviklingsfase og modning af innovationsideer. Derfor er et af de helt afgørende kriterier for tildeling af midlerne, at ansøgerne kan sandsynliggøre, at projektet kan udvikles ud over rammerne for Bobleprojektet, f.eks. ved at søge flere midler efter projektets afslutning eller ved fortsat udvikling inden for virksomhedernes egen produktudvikling.

Sekretariatet er altid parat til at bistå i hele ansøgningsprocessen, både i forhold til partnersøgning, afsøgning af fremtidige støttemuligheder, spørgsmål til ansøgningsproceduren mv.

Der kan søges støtte til alle former for innovationsprojekter, så længe de falder inden for Innovationsnetværkets seks fokusområder:

  1. Effektelektronik
  2. Innovative Forretningsmodeller
  3. Integrerede Energisystemer
  4. Intelligent Byggeri og Energiadfærd
  5. Energilagring
  6. Varmepumpe- og køleteknologi

Styregruppen lægger dog vægt på, at projekterne understøtter teknologisk innovation hos netværkets medlemmer samt at projektets resultater kan have interesse for en bredere gruppe af virksomheder. Der må således ikke være tale om støtte til en enkelt virksomheds produktudvikling. Læs om kriterierne for tildeling af midler i vejledningen.

Hvem kan søge?

Medlemmer af Innovationsnetværket Smart Energy kan søge støtte til Bobleprojekter i form af konsulenthjælp hos Inno-SEs videnpartnere. Hvis din virksomhed eller organisation ikke allerede er medlem, så er der ingen problemer i at melde sig ind i forbindelse med ansøgning om midlerne (Medlemskab er gratis, se medlemslisten og læs mere om medlemskab).

Der skal som minimum deltage to virksomheder i et Bobleprojekt – og som hovedregel minimum to videnpartnere.

Der stilles krav om, at de involverede virksomheder matcher Inno-SEs finansiering af projektet. Det vil sige, at der som minimum skal være et 50/50 forhold imellem Inno-SEs finansiering og virksomhedernes finansiering. Den private medfinansiering kan bestå af virksomhedens tidsforbrug i forbindelse med gennemførelse af projektet, kontant betaling samt materielindkøb.

Styregruppen ser gerne projekter med flere end to virksomheder og en større medfinansieringsandel end 50%.

Hvordan søger vi?

I søger ved at udfylde det formelle ansøgningsskema, som I finder øverst på siden. Der findes også en vejledning.

Du er også altid velkommen til at kontakte sekretariatet, hvis du har spørgsmål.