Andre projekter

Innovationsnetværket arbejder løbende med at tiltrække ekstern finansiering til en række ekstra aktiviteter, der skal komme medlemmerne til gode.

Ud over Inno-SE’s egne bobleprojekter hjælper sekretariatet med partnersøgning til teknologiudviklingsprojekter samt afholder målrettede matchmaking arrangementer til f.eks. EUDP midlerne. Du er altid velkommen til at kontakte sekretariatet for en snak om mulige projekter og finansieringen af disse.