Smart Energy2Market

Kunne du tænke dig at indgå partnerskab med andre virksomheder for at øge din omsætning og indtjening?

Smart Energy2Market kan hjælpe virksomheder med at udvikle systemløsninger, altså at samle nogle virksomheder, der sammen kan levere en samlet løsning til en kunde og et attraktivt kundesegment. Større kunder der ønsker, at optimere deres energiforbrug og hermed forbedre deres konkurrencedygtighed, efterspørger netop systemløsninger frem for at indkøbe delkomponenter eller delløsninger, som vil betyde, at de selv skal stå for at få hele systemet til at spille sammen.

Smart Energy2Market har et team, der kan hjælpe virksomheder med forretningsudvikling, herunder markedsafdækning, konkurrentanalyse, prissætning, budgetter mv., hjælp til teknisk udvikling og opstilling af demomodel, hjælp til teamudvikling og viden om eksportmarkeder. Teamet består af VIA University Collage, Center for Virksomhedernes globalisering og Center for Miljø, Energi og Byggeri, Tyrsted Management, Convia, Rouluds Energy, CLEAN og Green Tech Center.

Indtil nu har vi bidraget til udvikling af en ny systemløsning: Vent2U, der tilbyder personlig ventilation og vi er i gang med tre nye systemløsninger.

Vi tilbyder, at betale 75 % af den tid I bruger på udvikling af en systemløsning (op til 90.000 kr./virksomhed). Til gengæld skal I være en lille eller mellemstor virksomhed (max. 250 ansatte) i Region Syddanmark og arbejde inden for energieffektive teknologier. Og endelig skal I have ambitioner om vækst – vores mål er, at de virksomheder der deltager i projektet får en gennemsnitlig vækst på:

  • En øget årlig omsætning på 3,7 mio. kr. efter 5 år
  • En øget eksport på 1,7 mio. kr. efter 5 år
  • 3 – 4 nye medarbejdere efter 5 år