Inno-ROKK

Kølekæden er her illustreret ved vejen fra landbrug til forbrugeren og til slut til affald. 

Inno-SE har sammen med Innovationsnetværket for Miljøteknologi, Transportens Innovationsnetværk og Fødevaresektorens Innovationsnetværk taget initiativ til at opskalere et tidligere projekt, ROKK, i regi af CLEAN. Her får virksomheder mulighed for at deltage aktivt i forprojekter og komme tættere på ny viden inden for en bred vifte at vidensområder.

Med ønske om at optimere kølekæden

Med Innovationsplatformen for Ressourceoptimering i Kølekæden (Inno-ROKK) ønsker man at adressere de potentialer, der ligger i optimeringen af kølekæder.

Baggrunden for projektet er et tidligere projekt initieret af den grønne, danske, guldcertificerede klyngeorganisation, CLEAN, støttet af Region Midt’s differentieringspulje.

Gode ideer opstår ikke altid der, hvor man har den rette viden – eller de rette incitamenter – til at føre dem ud i livet. Faktisk sker det ofte, at en vidensperson, en virksomhed eller et institut har identificeret et behov eller fået en god idé, men efterfølgende oplever, at det er for ressourcekrævende mandskabsmæssigt eller økonomisk – til at arbejde videre med ideen og få projektet gennemført. Dette skyldes at ideen befinder sig på grænsen af, hvad der ligger inden for virksomhedens scope eller instituttets virkefelt.

De involverede netværk

Det er nu et ønske fra Innovationsnetværket Smart Energy at videreudvikle og opskalere platformen med et bredere fokus, sammen med tre andre centrale innovationsnetværk:

Med denne partnerkonstellation vil man sikre, at de bedste videnskompetencer i Danmark kan mødes og sammen løfte den bæredygtige innovation på tværs af de typiske brancheskel. Med platformen får man således mulighed for at skabe innovativ tænkning, der bringer nye løsninger, produkter og services, som resulterer i mersalg og vækst hos de implicerede virksomheder – en innovation der kun er mulig i krydsfeltet af disse fire netværk.

Nye veje for projekter og ideer

Produktion, forædling og håndtering af fødevarer er – traditionelt set – ressourcekrævende processer karakteriseret af højt vand- og energiforbrug samt store mængder spild og affald. Dette er alle områder, hvor der er store besparelser at hente gennem optimering. Og med de nye partnerskaber og innovative processer kan vi sikre, at deltagere på platformen får den størst mulige værdi for de deltagende parter. Inno-ROKKs målsætning er således at sikre de rette betingelser for at kunne modne de ideer, som identificeres og udvikles på platformen.

Platformen vil indeholde en række aktiviteter, som har til formål at fremme innovationen inden for indsatsområderne og afføde nye virksomhedsprojekter ved at:

  • Modne innovationsidéer gennem 3 InnoCamps
  • Skabe dialog mellem parter og opbygge konsortier
  • Facilitere skabelsen af forprojekter og opskalere disse gennem ekstern finansiering
  • Informere parterne og skabe opmærksomhed omkring værdi- og kølekæden

Du kan som virksomhed vælge at deltage på platformen og sammen med andre virksomheder og vidensinstitutioner udvikle nye koncepter og produkter. I projektet får deltagerne ligeledes mulighed for at få kvalificeret og verificeret idéernes potentiale ved de involverede videnpartnere. De fire netværk har ydermere etableret samarbejde med stort set alle vidensinstitutioner i Danmark, hvilket sikrer, at den nyeste og mest specialiserede viden kommer aktivt i spil i deltagernes idéer.

Varighed

Oktober 2015 – September 2017

Finansiering

Netværkssamarbejde om spirende vækstområder ved Styrelsen for Forskning og Innovation.