Vedvarende energireduktioner

Intelligente bygningsapplikationer og energiadfærd

Boligselskabet Sjælland er optaget af, hvordan de kan skabe (vedvarende) energirigtig adfærd blandt deres beboere. De arbejder allerede målrettet med at nedbringe energibehovet i lejlighederne gennem energioptimering af bygning og tekniske installationer, og dermed også udledningen af CO2, men de mangler greb, der kan hjælpe dem med i højere grad at inkludere ”adfærdsdelen” i relation til arbejdet med energireduktion. Som så mange andre, oplever de ofte en forskel mellem den beregnede energireduktion og den aktuelle energibesparelse, et fænomen der ofte betegnes ”Performance Gap”.

I dette projekt vil vi arbejde specifikt med, hvordan man kan understøtte adfærdsdelen af energireduktion bedst muligt. Projektet udspringer direkte af indledende dialoger i forbindelse med den nyligt afholdte CoConference, hvor Boligselskabet Sjælland var en af de syv udfordringsgivere med netop udfordringen omkring at skabe vedvarendeenergireduktion, ved (i et eller andet omfang) at arbejde med beboernes adfærd. Behov for teknologier, der er lettere for folk at forstå, bruge og inkorporeresom en del af hverdagen.