Byggeri, der fremmer bæredygtig adfærd

Intelligente bygningsapplikationer og energiadfærd

Formål

Formålet med projektet er at indsamle viden om, hvordan man bedst udformer boliger, så de understøtter bæredygtig og energibesparende adfærd – og så man får mest mulig ud af den installerede energiteknologi.

Projektets fokusområde samt faglige indhold

Der ses som et stort miljø- og energimæssigt potentiale i at få viden om, hvordan man kan udforme boliger, så de inviterer til bæredygtig adfærd. Projektet vil derfor gerne undersøge og beskrive helt konkret, hvordan dette gøres – både ifm. nybyggeri og ifm. ombygning af eksisterende bygningsmasse. Særligt renovering af den eksisterende bygningsmasse vil være i fokus i de kommende år, og det vil derfor også blive et væsentligt aspekt i dette studie.

Baggrund

Forskning viser, at menneskers adfærd har en stor indflydelse på boligens samlede miljøbelastning herunder energiforbrug. Vi opnår i dag ikke de forventede energibesparelse på trods af stramme energikrav og her spiller forbrugeradfærd helt centralt ind:

”Vi må finde ud af, om husene er designet forkert, eller om brugerne ikke ved, hvordan deskal styre teknikken. Husene skal indrettes, så det bliver lettere at spare energi.” Kirsten Gram-Hanssen, professor AAU

Forskningen viser også, at man gennem byggeri og indretning kan gøre det nemmere for beboerne at medvirke til at agere bæredygtigt og energibesparende. Man kan så at sige, udforme boligen, så den inviterer til bæredygtig adfærd. Dette har vi bl.a. set i Kvotehusprojektet3, hvor man med bl.a. et gammeldags viktualierum, et overdækket tørrestativ, glade smileys på armaturet i brusebadet og en skræddersyet energikvote er lykkede med at få beboerne til at reducere unødvendigt ressourceforbrug og CO2-udledning markant. I en evaluering af projektet udtager Jørgen Søndermark, arkitekt og projektleder i Realdania By & Byg:

“Når man bringer beboerne i spil, har det en enormt positiv indflydelse på CO2-udledningen, og det koster ikke ret meget.”