Test af Blockchain i Smart Grid

Integrerede Energisystemer og digitalisering

Projektet har til formål at demonstrere hvordan blockchain teknologien kan anvendes i forbindelse med distribuerede energi ressourcer.

I et netværk af forskellige energi producenter og forbrugere, ønsker projektet at anvende blockchain teknologien til at skabe en decentral liste med de enkelte enheders produktion og forbrug. Projektet mål er at implementere en pilotopstilling med et mindre antal Raspberry Pi computere der kan simulere energiproducenter og energiforbrugere. Hver producent og forbruger registrerer hhv. produceret og forbrugt energi i en blockchain. Et eksternt system kan derefter anvende blockchainen i forbindelse med afregning. Blockchainens egenskaber garanterer aten producent eller forbruger ikke efterfølgende kan manipulere med ”regnskabet”.

For at producere energi, vil en energiproducerende Raspberry Pi få tilknyttet en mindre solcelle. Modsat vil en energiforbrugende Raspberry Pi styre en lille el- drevet blæser.

Decentral registrering af produktion og forbrug bliver mere interessant i takt med udbredelsen af flere mindre energiproducerende enheder såsom små solcelleanlæg og husstands batterier. På nuværende tidspunkt bliver produktion og forbrug registreret centralt ved lokale elselskaber, men en decentral løsning baseret på blockchain kunne erstatte den nuværende model.