Open CTS

Integrerede Energisystemer og digitalisering

Formål

Projektets formål er i hovedtræk at vise, hvor, hvordan og hvorledes bygninger kan fjernstyres udefra via cloud. Et proof-of-concept med konkrete innovative løsninger skal fungere parallelt med eller lægge sig rundt om de eksisterende, ofte rudimentære CTS-implementeringer og derigennem tilbyde nye og omkostningseffektive driftservices som 1) hjælper facility managementorganisationer til at levere en foreskrevet indeklima-service, og 2) forbereder omdannelsen af bygningen fra consumer til prosumer.

Målgruppe

Målgruppen er facility management organisationer, som overfor bygningsejeren har til målsætning:

  1. at drifte bygningen med dokumentation af at faktisk indeklima matcher aftalte funktionskrav

  2. at reducere omkostningerne til drift & vedligehold, hvadenten det er forbrugsomkostninger eller management ressourcer

Baggrund

Projektets baggrund er, at den store forskningsindsats kun kan realiseres, hvis og når eksterne services gives adgang til de lukkede CTS- styresystemer, som bygninger konventionelt fungerer under.

Disse løsninger vil benytte sig af de nyeste udviklinger i IKT- teknologier, som har potentiale til at ’åbne’ CTS-systemerne op og koble eksterne services på eksisterende CTS-løsninger.

Disse services kunne bestå af både hardware- og softwareløsninger, som bidrager med en øget funktionalitet; altså man giver adgang til at eksterne firmaer kan lave specialiserede styringsløsninger, som kan koble data sammen. Det åbner for at det uudnyttede potentiale kan realiseres i praksis i samspil med nye forretningsmodeller mellem energisektor og facility management.