Open CTS

Integrerede Energisystemer og digitalisering

Projektets formål er i hovedtræk at vise, hvor, hvordan og hvorledes bygninger kan fjernstyres udefra via cloud. Et proof-of-concept med konkrete innovative løsninger skal fungere parallelt med eller lægge sig rundt om de eksisterende, ofte rudimentære CTS-implementeringer og derigennem tilbyde nye og omkostningseffektive driftservices som 1) hjælper facility managementorganisationer til at levere en foreskrevet indeklima-service, og 2) forbereder omdannelsen af bygningen fra consumer til prosumer.