Medarbejderens rolle i den grønne omstilling

Intelligente bygningsapplikationer og energiadfærd

Formålet med projektet er at indsamle viden om, i hvilket omfang arbejdspladsen kan have en aktiv og gunstig rolle i påvirkningen af de ansattes adfærd i en mere grøn, energi- og ressourcebesparende retning på såvel arbejdspladsen som i deres privatlivssfære.

Projektets fokusområde stiller skarpt på det miljø- og samfundsmæssige potentiale i at få viden om, hvilken rolle en given arbejdsplads kan spille i forhold til at påvirke sine medarbejderes energi- og ressourceforbrug
i en mere grøn retning.

Det skal derfor undersøges, hvilke forhold der skal være til stede for, at dette sker:

  • Hvordan motiveres medarbejderne til at ændre adfærd?
  • Hvordan kan en arbejdsplads konkret understøtte dette gennem ledelse, teknologiske kommunikationsløsninger, nudging mv.?
  • Hvordan geares en virksomhed og dens ansatte til den forandringsproces, som den grønne omstilling ofte er?
  • Hvilke barrierer kan der være ift. denne forandring?
  • Og ikke mindst: Hvilken konkret værdi kan der være for en virksomhed ift. at gennemgå en grøn omstilling?

Projektet vil således belyse den værdi, der ligger ud over at spare et antal kWh, som branchen allerede har vist, den kan.

Der vil her yderligere undersøges, hvorvidt det er muligt at understøtte spredningen af denne indsats til de ansatte. Denne effekt er ikke tidligere belyst, undersøgt og beskrevet, og derfor er den interessant at gribe fat i.