LED Powerelectronics to last

Effektelektronik

Formål generelt

Bobleprojektet skal undersøge det elektriske miljøs betydning for effektdriverne til LED-belysning, der anvendes til fx gadelamper, skilte-lys og/eller andre uden- og indendørs, permanente lysinstallationer. Vigtige eller svage punkter i strømforsyningsdelen, effektdriveren til LED lyskilderne identificeres og undersøges, og om muligt gives forslag til forbedringer af robusthed og levetid for den samlede elektroniske belysningsenhed, da effektelektronikken ofte er det svage led.

Formål specifikt

Projektet sigter mod at undersøge effekten af transienter på større LED belysningsnetværk for derigennem at kunne identificere praktiske grænser for nettenes størrelser samt andre forholds- regler, som skal til for at reducerer problemerne med overdødelighed af LED belysningsenheder, fx bedre transientbeskyttelse i LED belysning. 

Målgruppen

Målgruppen er hele den store sektor, som beskæftiger sig med LED lys, især til gadebelysning. Det vil først og fremmest sige producenter og leverandører af LED baserede armaturer, entreprenører, installatører, underleverandører, og ikke mindst kommuner og Vejdirektoratet. Desuden vil en god del af den viden, som etableres også kunne bringes i anvendelse i forbindelse med større nybyggerier og renoveringer, herunder de store hospitalsbyggerier, som gennemføres i disse år. Der investeres milliardbeløb i ny LED belysningsteknologi, og allerede nu få år efter de første udrulninger, er der begyndt at vise sig store problemer flere steder. At dømme efter de første erfaringer kan der opstå erstatningssager og vise sig bristede forudsætninger for beløb, der løber op i flercifrede millionbeløb, hvilket er skadeligt samfundsmæssigt. For den enkelte virksomhed, som er involveret i problemerne, kan det have katastrofale effekter.