Koncept for et Termisk Smart Grid

Integrerede Energisystemer og digitalisering

Projektets formål er at udvikle et modulopbygget kollektivt forsyningsnet for varme og køling i områder uden fjernvarmenet. Forsyningsnettet skal bygges op omkring lodrette jordvarmeboringer og u-isolerede forsyningsnet med temperaturer under jordtemperaturen. Varmepumper hos forbrugerne kan trække energi fra systemet til opvarmning, og køling kan trækkes direkte fra systemet.

Med udgangspunkt i ovennævnte teknologiområder ønsker man at udvikle et Smart Grid koncept til udveksling af varme og kulde mellem forskellige forbrugere.

Man ønsker især at analysere udvekslingen af energi mellem parcelhuse – med almindelige varmepumper, og erhvers- og offentlige bygninger – med både varme- og kølebehov. I forhold til køling vil i projektet bl.a. aftage energi fra varmevekslere, hvorved behovet for ressourcekrævende køletårne reduceres væsentligt.

Ved at forbinde varme og køl i ét integreret eldrevet system, opnår man en betydelig reduktion i brugen af fossile brændstoffer. Samtidig bruger det termiske Smart Grid den omgivende jord som energikilde og lager. Det betyder, at i tilfælde med overskuds-el på elmarkedet, kan der lagres store mængder energi i det termiske Smart Grid. Den opvarmning, der sker, mens der er overproduktion på elmarkedet, medfører en større effektivitet i varmepumperne i en efterfølgende periode. Herved kan det termiske Smart Grid bidrage til reguleringsmarkedet.