Gør DK virksomheder førende indenfor Brick-baserede Digitale Bygningsløsninger

Integrerede Energisystemer og digitalisering
Intelligente bygningsapplikationer og energiadfærd

Formålet med projektet er at gøre danske virksomheder førende indenfor Brick-baserede digitale bygningsløsninger.

Brick kommer til at blive en ny standard for hvordan man semantisk beskriver data fra bygningssystemer (for eksempel hvilken kilde data kommer fra, hvilket rum i bygningen data kommer fra, er det en sensor eller et kontrolpunkt, osv.). Brick er et eksempel på en semantisk teknologi som gør dataintegration på tværs af bygningssystemer mulig og dermed skaber nye optimeringsmuligheder.

Herunder intelligent styring på tværs af forskellige systemer til styring af ventilation, vand og varme.Ved øget anvendelse af driftsdata og igennem intelligent styring kan energiforbruget tilpasses bygningens anvendelse og herved reduceres.

En lang række danske virksomheder producerer digitale bygningsteknologier, hvori der indgår måling og styring af energiforbrug, vandforbrug, temperatur, luftkvalitet, bevægelsesmønstre i bygninger og meget andet.

Gennem dette projekt vil vi give disse virksomheder en unik førerposition i relation til indførelse af Brick-teknologi i deres løsninger. Således at de danske virksomheders løsninger bliver international førende i relation til fremtidig Brick-baseret digital energistyring af bygninger i såvel USA som Europa.

Projektet søger flere partnere, der har interesse for at deltage i arbejdet. Hvis du vide mere, så tag kontakt til faglig projektleder i Inno-SE Mads Lauritsen for yderligere information.