EnergyBigger

Integrerede Energisystemer og digitalisering

EnergyBigger projektet bygger videre på de gode erfaringer, der er opnået i EnergyBig-projektet, og de udpegede nøgleproblemstillinger. I EnergyBig blev der skabt klarhed over hvilke typer af radioteknologier (herunder WiFi, LoRa, Sigfox, mobil kommunikation 2G, 3G og LTE-M), der egner sig bedst til trådløs kommunikation i energisektoren under forskellige forudsætninger.

Formålet med dette projekt er at kigge nærmere på, hvordan man kan optimere de anvendte antenner i trådløse netværk, så man kan opnå en mere stabil trådløs forbindelse og dermed også en længere rækkevidde. Her tænkes ikke kun på valg af antenne i almindelig forstand, men også på om udvikling af dedikerede antenner og/eller kombination af flere simple antenner sammen med mere intelligent antennekontrol (diversity) vil kunne yde et signifikant bidrag til denne optimering.