EnergyBig – BigData fra fjernaflæsning af målere og signalgivere i energi forsyningsnettet

Integrerede Energisystemer og digitalisering

Projektet skal undersøge muligheden for at anvendeden nyeste viden inden for langtrækkende trådløse teknologier til at fjernaflæse varme-, el- og vandmålere. Samtidig ønsker man at belyse, hvorvidt det er muligt at facilitere kommunikationen med forskellige signalgivere i samme geografiske område.

Interessante installationer til fjernovervågning kunne eksempelvis være:

  • Vand- og energimålere
  • Regnvandsbrønde
  • Skraldespande
  • Pumpestationer
  • Transformerstationer

Projektet skal indledningsvis kigge nærmere på hvilke radioteknologier, der vil kunne anvendes og klarlægge begrænsninger og muligheder mht. rækkevidde, båndbredde og stabilitet.

Målgruppen for projektet er primært danske (og udenlandske) forsyningsselskaber, der ønsker at optimere driften af deres systemer, og som ønsker alternativer til det eksisterende mobiltelefonnet med dertil hørende priser.