Energiantropologi som vej til holistisk energirådgivning…

Intelligente bygningsapplikationer og energiadfærd

Energiantropologi som vej til holistisk energirådgivning

Projektet søger at arbejde intensivt med den antropologiske faglighed på en sådan måde, at antropologiske værktøjer kan tænkes ind i konkrete energirådgivningsydelser på en omkostningseffektiv måde. Med andre ord stiler man mod at integrere antropologiske værktøjer i den totale energirådgivning – i stedet for blot at være et særskilt redskab.

Projektets produkter bliver altså en række konkrete energiantropologiske værktøjer, hvis omkostningseffektivitet er afprøvet og gennemtestet i praksis. Endemålet er at kunne yde en mere effektiv energirådgivning til energiforbrugere og dermed reducere energiforbruget yderligere.

Konkrete spørgsmål som projektet søger svar på:

  • Hvordan kan man via energiantropologi benytte energidata fokuseret, så denne går fra en generel til en specifik disciplin?
  • Hvordan kan erkendelser fra antropologien understøtte den teknikbaserede energirådgivning i forhold til løsninger, ibrugtagning og implementering?
  • Hvordan kan energiantropologi understøtte energiledelse som faglighed i forbindelse med udvælgelse af centrale brugere, forståelse af data og design af ”energiorganisationer”.

Da projektet udspringer af et tidligere projekt – støttet af innovationsfonden – er projektet koblet på følgende energioptimeringsprojekter:

  • Energirenovering af 118 offentlige bygninger i Silkeborg Kommune
  • Energirenovering af 50-100 rækkehuse i Gladsaxe Kommune
  • Energirenovering og energiledelse i klynger af SMV’er i Fredensborg Kommune