Dynamisk Elektrolyse

Effektelektronik
Energilagring
Integrerede Energisystemer og digitalisering

Projektet omhandler udviklingen af en ny styringsmetode til fastoxidcelleelektrolysestakke.

Styringsmetoden kan sikre at elektrolysestakkene kan anvendes til at fremstille brint og CO2-neutrale brændsler, samtidigt med at stakkene kan benyttes til at skabe balance mellem elforbrug og produktion.

En balance, der bliver stadigt sværere at sikre på grund af den øgede anvendelse af fluktuerende vind- og sol-kraft. 

Status aug. 2019: 

Styringsmetoden er i projektet blevet demonstreret på en kommerciel stak af DTU Energi. Desuden har Aalborg Universitet, Afdeling for Energiteknik udviklet et innovativt effektelektronik design, der muliggør opskalering af styringsmetoden til MW-størrelse.

DynElectro ApS har indsendt en patentansøgning på styringsmetoden og forhandler i øjeblikket med flere fastoxidcellefirmaer om videreudvikling af metoden. 


Beskrivelse og status af:

Søren Højgaard Jensen, DynElectro