CoRe Tech Demand

Integrerede Energisystemer og digitalisering

Både virksomheder og forsyningsselskaber har en interesse i at reducere energiforbruget; virksomhederne for at styrke deres bundlinje og konkurrenceevne, og forsyningsselskaberne for at opfylde deres CO2-forpligtelser. Forsyningsselskaberne har yderligere et incitament til at sikre en reduktion i energiforbruget hos virksomhederne; nemlig at fastholde deres største kunder, hvortil der ligeledes kommer en myndighedsreguleret forpligtelse til at nedbringe energiforbruget.

Formålet med dette projekt er at samle energileverandører og virksomheder med stort energibehov, for således at optimere leverance af de forskellige forsyningsarter gennem en ny kobling mellem projektdeltagerne og på tværs af energidomænerne.

I projektet tænkes både energiproduktion, distribution og forbrug ind. Koblingen tager desuden sit afsæt i teknologi til systemoptimering i realtid samt en optimeret udnyttelse af restlevetiden for de eksisterende energiteknologier og forsyningsarter. I projektet udvikles mulige forretningsmodeller for samarbejdet, herunder respekteres og indtænkes eventuelle problemstillinger ift. kontraktuelle forhold.