Cirkulær belysning – dokumentation og test af kvalitets og miljøeffekter

Intelligente bygningsapplikationer og energiadfærd

Formålet med projektet er at fremskaffe dokumentation for at kvaliteten af cirkulære belysningsløsninger mindst er på højde med nye kvalitets LED-armaturer. Derudover ønskes den miljømæssige gevinst ved genanvendelse også dokumenteret.

Formålet er dermed også at fjerne tvivlen hos køberne og dermed sikre, at flere virksomheder, boligforeninger mv. vil sætte gang i udskiftningen til LED.

Genbrugsløsninger har oftest en lavere investering, hvilket gør, at tilbagebetalingstiden bliver kortere, og det dermed bliver mere attraktivt at investere i energibesparelser.

Resultaterne skal bruges til at udvikle markedet for cirkulærbelysning.

Dokumentationen skal bruges i henhold til at kunne forsikre kunder og rådgivere, sidstnævnte som f.eks. Henning Larsen Architects om, at ombyggede armaturer ikke betyder dårligere teknologi, og at det kan betale sig at genbruge armaturer fremfor at smide dem ud.

I projektet er leverandørsiden repræsenteret af Fischer Lighting og Sustain Solutions.