ChemStore

Energilagring
Integrerede Energisystemer og digitalisering

ChemStore-projektet handler om at lave termo-kemisk lagring ved hjælp af ab-/ desorption af vand eller ammoniak fra en saltstruktur.

Når der tilføres varme til noget fugtigt salt i batteriet, afdampes der væske som fortættes i en separat beholder. Når man ønsker at bruge varmen igen, tilføres væsken til saltet og der frigives varme fra saltet. Da der er tale om en kemisk proces, er der ikke noget varmetab fra batteriet i den periode der ligger imellem opladning og afladning.

I dette projekt arbejder vi på at lave en teoretisk/matematisk model af systemet, som kan bruges til at simulere varmebatterier af forskellige størrelse, samt en forsimplet fysisk prototype, der kan bruges til at forstå principperne i styring af et thermo-kemisk varmebatteri.

Status aug. 2019:

Vores simuleringsmodel er ved at være moden, og vi er ved at kontrollere om den regner rigtigt.
Den forsimplede prototype er beskrevet, og fremstillingen af den er påbegyndt.  

 

Beskrivelse og status af: 

Morten Veis Donnerup, CEO/ Co-founder, SUNTHERM