Partnere

Partnerne i Inno-SE består af syv store videninstitutioner og to stærke virksomhedsklynger. 

Videnpartnere i Inno-SE

Involverede institutter, centre og afdelinger

Danmarks Tekniske Universitet

Kontakt:
Henrik Madsen, professor, DTU Compute

·         DTU Compute

·         DTU Byg

·         DTU Energi

·         DTU Mekanik – termisk energi

Aalborg Universitet

Kontakt:
Frede Blaabjerg, professor, leder af Centeret for Power Electronic Systems i Institut for Energiteknik på AAU

Søren Knudsen Kær, professor på Institut for energiteknik, AAU,

·         Det Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet, Institut for Energiteknik

·         Det Tekniske Fakultet for IT og Design, Institut for Planlægning/Energiplanlægning

·         Det humanistiske fakultet, Institut for kommunikation og psykologi

Teknologisk Institut

Kontakt:
Claus Schøn Poulsen, centerleder, Teknologisk Institut, Center for Køle- og varmpumpeteknik

·         Energi og Klima

o    Center for Køle- og Varmepumpe-teknik

o    Center for Transport og elektriske systemer

Syddansk Universitet

Kontakt:
Bo Nørregaard Jørgensen, professor, leder af Center for Energy Informatics på Det Tekniske Fakultet på Syddansk Universitet

·         Teknisk Fakultet
Mærsk Mc-kinney Møller Instituttet, Center for Energy Informatics, Odense

o    Institut for Kemi-, Bio- og Miljøteknologi, Odense

o    Mads Clausen Instituttet, Sønderborg

FORCE Technology

Kontakt: Susanne Otto, seniorspecialist, FORCE

·         Energi, materialer & svejsning

Aarhus Universitet

Kontakt:
Gorm Andreasen, Inst. Ingeniørvidenskab

·         Institut for Ingeniørvidenskab

o    Center for Sustainable Energy Systems

o    Center for Communication Systems

o    Center for Indoor Climate and Energy

o    Center for Electrochemical Energy Conversion and Batteries

o    Center for Renewable Energy Systems and Thermodynamics

·         Ingeniørhøjskolen, Elektronik og computerteknologi

Alexandra Instituttet

Kontakt:
Trine Plambech, principal urban designer, afdelingen People, Technology and Business Lab på Alexandra Instituttet

·         People, technology and Business Lab

·         Data, Science and Engineering Lab

·         Security Lab

Videnformidlingspartnere i Inno-SE

Involverede institutter, centre og afdelinger

CLEAN  (Sekretariat)

Kontakt: Henrik Bjerregaard, Afdelingsleder, Smart Energy.

·         CLEAN Smart Energy, Energiproduktion, Energieffektivitet, lagring, intelligente energisystemer

·         Smart City – Digital Business Transformation

·         ICN International Cleantech Network (European Strategic Cluster Partnership)

House of Energy

Kontakt:

Preben Birr-Pedersen, CEO og Cluster Manager.

·         Fjernvarme

·         Vindenergi

·         Grønne gasser

·         Energieffektive løsninger

·         Integrerede energisystemer