Internationalisering

For at gøre det så enkelt for virksomhederne som muligt at styrke deres internationalisering gennem netværket, bliver der løbende arrangeret ture til internationale konferencer, som skal gøre det nemt for Inno-SEs medlemmer at komme i dialog med udenlandske partnere og kunder. Disse aktiviteter er relevante for alle fem fokusområder og ligger samtidig i naturlig forlængelse af de internationale projekter forankret i CLEAN, House of Energy og netværkets andre aktører.

I samarbejde med CLEAN, Innovation Norge, Business Finland og Nordic Innovation har Inno-SE fokus på at styrke relationerne mellem de nordiske byer og virksomheder med henblik på øget samarbejde om nye teknologiske løsninger. Da Norge og Finland er nærmarkeder kendetegnet ved ligheder med det danske marked, har Inno-SEs internationaliseringsaktiviteter fokus på eksport af danske teknologier og løsninger til disse lande.

Desuden er der initieret samarbejder på tværs af landegrænser om nordiske løsninger inden for rammerne af det nye fællesnordiske projekt Nordic Solutions, som CLEAN har fået bevilliget af Nordic Innovation i samarbejde med de øvrige nordiske partnere nævnt ovenfor. Formålet med samarbejdet er at udvikle løsninger, hvor de enkelte lande bidrager med deres nøglekomponenter.

INNO-SE deltager f.eks. i den fællesnordiske pavillon på Barcelona Smart City Expo. I 2018 var vi mere end 90 personer repræsenteret med vores nordiske partnere. Vi tager også på delegationstur til European Utility week i Paris med kollegaer og repræsentanter fra hele Danmark, hvor du kan tage med og høre om udviklingen i energisystemet.