Om netværket

Om netværket

Inno-SE bygger bro mellem videninstitutioner og virksomheder i bestræbelsen på at indfri de energipolitiske målsætninger, alt imens der skabes vækst, innovation og beskæftigelse inden for energieffektivitet og intelligente energisystemer.

Mission

Inno-SE vil facilitere, at viden bliver omsat til konkret værdi. Dette sker gennem:

  • Effektiv matchmaking, som udløser vores medlemmers kommercielle potentiale.
  • Identificering af synergier med andre sektorer, hvilket vil tilføre projekterne merværdi.
  • Sikring af virksomhedernes adgang til eksportmarkeder og viden om slutbrugernes behov.

Vision

Inno-SE skal være et af Europas førende netværk inden for energieffektivitet og intelligente energisystemer.

Sekretariatet

Sekretariatet står for den daglige drift og administration af netværket. Som naturligt bindeled mellem parterne ydes der assistance ved arrangementer og under møder i styregruppen. Beliggende i CLEAN fungerer sekretariatet desuden som uvildige agenter, der løbende spotter forretningsmuligheder og samler en række aktører omkring nye innovationsprojekter.

Læs mere om CLEAN her.

Projektets partnere er:

Aalborg Universitet

Aarhus Universitet

Alexandra Instituttet

Danmarks Tekniske Universitet

DELTA

Syddansk Universitet

Teknologisk Institut

House of Energy