Videooplæg om sektorintegration: Kapitel to er ude!

I det andet kapitel af videorækken om sektorintegration tager vi temperaturen på de forskellige sektorer:

Se videooplæggene i kapitel 2 her:

– Infrastrukturen – el, vand, fjernvarme ved direktør Charles Nielsen, TREFOR Infrastructure

– Infrastrukturen – gas ved chefkonsulent Kristian Nielsen, Evida

– Infrastrukturen – spildevand ved direktør Mikael Schultz, Vejle Spildevand

Fik du ikke første afsnit med?  Så gør dig selv en tjeneste og start der – du kan finde en samlet oversigt HER  

Og glæd dig til kapitel 3, hvor vi stiller skarpt på data og skal høre oplæg om datatilgængelighed ved Senior Teknologiansvarlig Frank Iversen, CLEAN og simulering ved postdoc Konstantin Filonenko, SDU, som udkommer i næste uge.  

Baggrund:

Sektorintegration – kan man flette vedvarende energi og forsyningssikkerhed intelligent sammen? Det spørgsmål stiller vi skarpt på i en række videooplæg med relevante eksperter på området og konkrete eksempler fra projektet ”DK Energy Live Lab – Vejle Nord”. 

Projektet har haft til formål at belyse potentialer for sektorintegration i eksisterende forsyningsinfrastrukturer, bygningsmasser og forbrugere. Vejle Nord er udvalgt som case-område, da det har et bredt udsnit af forsyningsinfrastrukturer og demografisk diversitet.

Videoerne bliver løbende offentliggjort på CLEANs og Green Tech Centers hjemmeside i løbet af maj og juni (se det som en slags videnkalender for energiinteresserede) og i efteråret arrangerer Green Tech Centret en workshop, som følger op på videooplæggene og hvor vi samtidig kan drøfte muligheder for at demonstrere cases i et Energy Live Lab.

Hør oplæg fra bl.a: IEnergi, TREFOR, Evida, SDU, Energinet, Vejle Spildevand, Vejle Kommune, CLEAN og Green Tech Centret.

Læs mere om projektet HER

Følg med i, hvornår videoerne bliver tilgængelige på CLEANs LinkedIn eller GTC’s LinkedIn