Videnudveksling og networking til DSGRN-arrangement

Energilagring

En ENTSOE-publikation fra september 2014 fastslår, at “Demand Side
Response (DSR) er en nøglekomponent i en vellykket udvikling af elsystemet, og at DSR-optagelse derfor skal være bred og dyb”. Det var derfor nærliggende, at DRGRN’s 11. arrangement skulle omhandle udfordringer og muligheder for large scale-integration af aktive og automatiserede forbrugende belastninger i elnettet.

På dagen deltog en bred skare af mennesker på området. Repræsentanter fra forsyningsselskaber, industri og den akademiske verden var til stede, og flere holdt spændende oplæg om fremskridtene på deres respektive felter. Arrangementet tiltrak ligeledes deltagelse fra en udenlandsk virksomhed; Mehdi Hajjam fra Actility i Frankrig holdt således oplæg om, hvordan fleksible kunder kan drage fordel af markedets volatilitet.

Og netop dette oplæg var populært blandt deltagerne. Ioana Neamtu, ph.d.-studerende fra AU Economics and Business, var meget begejstret for oplægget. Hun forklarede, at selvom emnet ligger nogenlunde inden for hendes felt, fik hun alligevel ny viden med fra arrangementet og skubbet grænserne for hendes interesseområde. ”At møde en masse virksomheder giver mig et godt overblik over, hvad der foregår i den virkelige verden på mit område, ” udtalte hun.

Derudover glædede hun sig på forhånd mest til at høre Jeannette Møller Jørgensen fra Energinet fortælle om Market Model 2.0. Og det kunne Baohua Zhang, der er ph.d.-studerende på AAU Energy Technology, godt tilslutte sig: ”Jeg er især interesseret i at udvide mit område til også at inkludere markedet. Derfor fik jeg rigtig meget ud af at høre om Market Model 2.0.”

Networking og vidensdeling
Endvidere var der på dagen oplæg fra AAU, DTU, Neogrid og Inno-SE. Anders Peter Ravn fra Aalborg universitet fortalte om INTrEPID, som er et projekt omhandlende energioptimering i bygninger. Udover at dele sin viden om projektet fik han også mulighed for at se, hvem og med hvad der bliver arbejdet med inden for området. ”Jeg er blevet bekræftet i nogle fordomme i dag, og så har jeg hørt nogle ting, som jeg synes lyder rigtige, og som jeg vil have i baghovedet fremover,” sagde han og understregede, at der især under frokosten var rig mulighed for netværke.

Hele dagen igennem blev der stillet masser af spørgsmål til foredragsholderne, og der blev ivrigt diskuteret frem og tilbage. Det var derfor tydeligt at mærke, at DSGRN havde ramt plet, da de valgte demand response og fleksibilitet
som tema for dagen. Arrangementet blev rundet af med en kort åben diskussion, hvor deltagerne kunne få vendt de sidste tematikker og spørgsmål, de stadig havde til gode.

DSGRN
DSGRN is a non-profit group, founded by PhD students in January 2011, with the purpose of establishing a united research force within Smart Grids. The main communication forum is the
 LinkedIn group, and the main activity of the group consists in the organization of technical events. An event takes place over a day and consists of 6-7 presentation from the industry, grid utilities, academia and research projects. The participation to the event is free. An archive of previous events can be found here.