Super Supermarkets bygger bro

EUDP har i denne uge bevilget støtte til projektet Super Supermarkets, som Inno-SE og CLEAN har været tovholder på.

Hovedformålet med projektet Super Supermarkets er at evaluere, demonstrere og implementere det fulde potentiale af genbrugsvarmen og elsystemydelser i danske supermarkeder til gavn for både el- og fjernvarmenettet. Basal varmegenvinding er gennemført i cirka 10 supermarkeder i Danmark. Super Supermarkets-projektet vil optimere og standardisere denne teknologi.

“Vores forberedende arbejde har påvist, at teknologierne er til stede til at udnytte supermarkederne aktivt som leverandører af varme og systemydelser. Vi skal tænke tværfagligt for at forløse potentialet, hvilket vi har gjort med sammensætningen af dette meget stærke partnerkreds,” siger Lotte Gramkow, Senior Project Manager i CLEAN, der har faciliteret ansøgningsprocessen sammen med Frank Iversen, projektudvikler i Inno-SE.

“COOPs deltagelse i projektet sikrer implementeringen og opskaleringsmuligheder,” fortsætter Lotte Gramkow

Det forventes, at Super Supermarkets-projektet vil sikre 500 -1.000 ombyggede supermarkeder i Danmark og Nordtyskland i en periode på 3-5 år efter projektets afslutning. Desuden vil en dansk udrulning af teknologierne åbne op for eksport af teknologiske løsninger.

“Super Supermarkets er desuden et godt eksempel på at Innovationsnetværket Smart Energys arbejde med Boble- og Technology Demand-projekter går fint i spænd med et større projekt som Super Supermarkets,” siger Frank Iversen, Inno-SE, “- både som forprojekt til og som spin off. I øjeblikket har vi bobleprojektet “Coolpower” om energieffektiviseringspotentiale på 25% i kølesystemer. Resultater herfra kan måske anvendes i Super Supermarkets, og omvendt kan det være, at der i Super Supermarkets opstår områder, som kræver yderligere innovative udvikling gennem et Bobleprojekt.”

Sekretariatet ser frem til at modtage og læse gode ansøgninger til dette efterårs pulje af Boble- og Technology Demand-projekter.

Husk at deadlinen er i morgen fredag d. 23. september kl. 14. For detaljer se her