Smart to future cities London

Smart city bliver et stadigt større interesseområde, ikke blot i Danmark, men også i resten af verden. Smart to Future Cities-konference er et vigtigt samlingspunkt for eksperter, der arbejder med at kortlægge overgangen fra definition til implementering af smart city-konceptet, der både vil gavne virksomheder, byplanlæggere og borgere i fremtidens smarte by. I år var der fokus på smart city som platform, IoT (Internet of Everything), Big Data samt bedre integrering af borgeren i udviklingen af tjenesteydelser. CLEAN var inviteret til at deltage i en paneldebat omkring standarder for smart cities, herunder hvad der sker i Danmark på dette område. Konferencen havde deltagelse af mere end 300 smart city-fagfolk og eksperter fra offentlige-, private- og vidensinstitutioner fra blandt andet København, Glasgow og Barcelona.  Blandt talerne på konferencen var Future Cities Catapult, Siemens og Verdensbanken at finde.

Konferencen gav desuden et indblik i de nyeste smart city-casestudier fra hele verden, som identificerede et stort behov for udvikling af samarbejdet mellem det offentlige og private på området, herunder også internt i offentlige myndigheder. Der står derfor klart, at der skal være vision bag udviklingen af smart city – helt fra definition til implementering.

Det blev endnu en gang understreget, at danske virksomheders kompetencer kan bringes i spil for at løse fremtidige smart city-problemer, såsom klimatilpasning, ressourceoptimering, genanvendelse og ITS. Det står dog klart, at en vis volumen må opbygges, for at de bliver interessante, blandt andet gennem en løsningsorienteret tankegang.

CLEAN deltog desuden i et smart city-event arrangeret af den Danske Ambassade i London, hvor klyngen og dens smart city-aktiviteter – herunder Big Data-platformen – blev præsenteret for mere end 50 deltagere fra blandt andet engelske myndigheder og virksomheder, der viste stor interesse for potentielt samarbejde inden for smart city-området.

 

Læs mere om Smart to Future Cities, og se alle talerne fra dette års konference her.