Smart Energy og Smart City smelter sammen på Barcelona Smart City Expo

Effektelektronik
Energilagring
Integrerede Energisystemer og digitalisering
Intelligente bygningsapplikationer og energiadfærd

At der er en stor efterspørgsel efter danske løsninger kan ikke overses. CLEAN har de sidste to år organiseret den danske pavillon på Smart City konferencen i Barcelona. De har hvert år oplevet en stigende interesse fra industri såvel som byer i og udenfor Europa. Den danske pavillon har desuden dannet rammen om et stærkt dansk netværk mellem udstillerne, som alle har været begejstret for mulighed i at samarbejde på tværs af private, offentlige og vidensinstitutioner.

At der er en stor efterspørgsel efter danske løsninger kan ikke overses. CLEAN har de sidste to år organiseret den danske pavillon på Smart City konferencen i Barcelona. De har hvert år oplevet en stigende interesse fra industri såvel som byer i og udenfor Europa. Den danske pavillon har desuden dannet rammen om et stærkt dansk netværk mellem udstillerne, som alle har været begejstret for mulighed i at samarbejde på tværs af private, offentlige og vidensinstitutioner.

“Fra Hitachi’s perspektiv var deltagelsen i Barcelona Smart City Expo en meget positiv oplevelse. Vi synes særligt, at det var positivt signal at sammensætte public, Non profit og private aktører på den danske pavil-lon. Dette sender et vigtigt signal om den danske tilgang til tværgående samarbejder for at udvikle byer. Dette krydsfelt af kompetencer, erfaringer og specialer vil være afgørende for etablering af bæredygtige, innovative og nyskabende løsninger.” – Hans Lindeman, Senior Vice President, Hitachi Consulting.

I år er Innovationsnetværket for Smart Energy gået sammen med CLEAN, for at sikre en endnu stærkere dansk pavillon på Barcelona Smart City Expo. Dette giver også Inno-SE medlemmer muligheden for at udstille på den danske stand, uden omkostninger til leje af stand. Derudover vil Inno-SE og CLEAN i samarbejde sørge for at der arrangeres netværksarrangementer i Barcelona for de danske udstillere.

Den danske pavillon er i år placeret mellem New York City og Finland, hvilket allerede har givet anledning til flere samarbejder omkring arrangementer og eksponering, blandt andet via en stor nordisk reception på den danske stand.

Find mere informationer og tilmelding her.

Netop det international element har åbnet op for flere muligheder og konkrete samarbejder mellem danske udstillere og udenlandske byer eller virksomheder.

“We had a very good experience and we got a lot of interest in our offering along with possibilities to discuss with numerous potential partners and technology collaborators. We also got interest from various cites and research institutions. We signed an MOU with South korean company IDOlink for us to design and build smart city applications based some of their technologies as well as make our visualisation technology available for their customers in the future” – Vinay Venkatraman, CEO Leapcraft.

Hvis du har interesse i at deltage eller gerne vil vide mere om den danske pavillon og Barcelona Smart City, så må du meget gerne kontakte Projektlader, Bjarke Kovshøj, bjk@cleancluster.dk / +45 31 62 29 00 (helst inden torsdag den 15. oktober, da der vil være en workshop for alle udstillere den 23. oktober).