Når argumenterne ikke handler om energi

Effektelektronik
Energilagring
Varmepumpe- og køleteknologi
Integrerede Energisystemer og digitalisering
Intelligente bygningsapplikationer og energiadfærd

Den traditionelle retorik om energibesparelser, kilowatttimer og tilbagebetalingstid blev parkeret, da Energiforum Danmark og INNO-SE d. 24. oktober holdt konference om Non-Energy Benefits (NEB). Målgruppen var rådgivere, teknikere og offentlige instanser, der blev udfordret til at ændre fokus og stille helt andre spørgsmål end de sædvanlige.

Konferencens tilgang var langt mere antropologisk end teknisk, og især Trine Plamtech fra Alexandra Instituttet udfordrede deltagerne til ikke at se på boligejere som energiforbrugere, for sådan ser boligejere ikke sig selv.

“Det glæder mig, at der er opmærksomhed på værdien af at forstå, hvordan brugerne oplever en energirenovering, fordi det rummer nøglen til at udvikle produkter og services, der i høje grad passer til det liv vi lever, og de reelle behov vi har. Når energirenovering forstås i en større sammenhæng, vil man også kunne få øje på nye services, som man vil kunne hjælpe sine kunder med. Det kan godt være, at energi og energirenovering ikke fylder meget hos forbrugerne, men det er ikke ensbetydende med, at der ikke er et potentiale for branchen – tvært imod, det skal bare gribes rigtigt an,” fortæller Trine Plambech, Senior Green Urban Designer og Team Leader hos Alexandra Instituttet – og videnpartner i Inno-SE.

Trine Plambechs oplæg handlede om, at man som fagperson bør gå tættere på boligejeren og forstå alle de påvirkninger, der er i spil, når en boligejer skal træffe beslutning om renovering af huset eller ej. Hvad gør boligejeren glad? Er det samvær, sundhed, tryghed? Hvor er boligejeren i livet? I mødet mellem en tekniker og boligejer bliver fokus lynhurtigt ledt hen på teknik, apparater og beregninger.

NEB-argumenter fremhæver i stedet komfort, livsstil, helbred og f.eks. længere tid i eget hjem for den aldrende befolkningsgruppe. Jørgen Søndermark fra Realdania fremhævede erfaringer fra MiniCO2-husene og læringen i intelligente materialer, der uden merpris favner f.eks. upcykling.

Det gør det grønne valg i byggeprocessen til et nemmere valg for en bygherre. Huset skal være smart og teknik skal ikke give slutbrugeren hovedbrud. Pawel Wargocki fra DTU videndelte deres erfaringer fra især kontorbygninger, hvor komfort, helbred og ’workperformance’ er de 3 hovedgevinster ved bedre indeklima. Han slog især på, at i stedet for at føre en retorik om ’øget produktivitet’, bør argumenterne dreje sig om ’tab af produktivitet og indlæring’, hvis man ikke er obs på non-energy parametrene i forbindelse med en energirenovering.

Parametre som er udfordrende at måle og værdisætte, men som ikke desto mindre er essentielle ifølge DTU. Nanna Raunsborg fra Aura Rådgivning videregav resultater fra deres Elforsk-projekt ”Energibesparelser er mere end energi – Non Energy Benefits”, der har udviklet en metode til at værdisætte sidegevinsterne ved energieffektiviseringer og sluttede med et link til værktøjet, hvor der pt. er 100 cases, der er vurderet ud fra NEB-værdier. Hun afrundede med en opfordring til selv at indtaste flere cases, hvor det er NEB-parametre, der er gældende. Dagen vekslede mellem workshops og oplæg, og deltagerne valgte i fællesskab 6 hovedargumenter for NEB ud:

– bedre indeklima
– øget effektivitet
– mindre sygefravær
– spare tid
– bedre økonomi
– bedre miljø