Kortlægning af sønderjyske virksomheder skal identificere overskudsvarmepotentiale

Der er frem mod 2050 behov for en betydelig indsats for at sikre, at Danmarks klimamål nås. Mange erhvervsvirksomheder, supermarkeder, datacentre, teglværker mf. har overskudsvarme, som de i dag sender direkte ud til omgivelserne. Det kan eks. være overskudsvarme fra industrielle processer, varme fra køleanlæg og spildvarme. Men kan spildvarme og overskudsvarme omdannes til forbrugsvarme, således at det gavner både miljøet, borgere og de lokale virksomheder og derved få stor betydning for, at Danmark opnår klimamålene. Det er en af de ting, CLEANs aktivitetsudvalg for Energieffektivisering har undersøgt de sidste par år.  

CLEANs aktivitetsudvalg for Energieffektivisering har nemlig siden 2016 set på potentialerne og mulighederne for udnyttelse af overskudsvarme. CLEANs aktiviteter har løbende ført til konkrete overskudsvarme projekter.

I projektet ”Vækst gennem eksport af teknologiløsninger til udnyttelse af overskudsvarme” bliver der nu som fase 1 udarbejdet et digitalt kort, der skal være med til at identificere hvorvidt, og i så fald hvor det vil give mening at anvende varme baseret på overskudsvarme fra de lokale virksomheder.

Helt konkret betyder det for Sønderborg og de andre 3 kommuner (Tønder, Aabenraa og Haderslev), at alle potentielle forbrugssteder vil blive kortlagt. Kortlægningen vil være med til at identificere hvilke virksomheder, der i kommunen har potentiale til at kunne udnytte overskudsvarme både som producent og aftager af varmen.

Projektet undersøger også, hvilke planer de lokale fjernvarmeselskaber har, og hvilke muligheder der vil være for evt. at etablere nye nærvarme-områder eller micro-grid systemer, udenfor de kollektive forsyningsområder. Med andre ord omfatter kortlægningen både de traditionelle fjernvarmeforsyningsområder, andre alternative varmenet og termonet områder beliggende uden for de kollektive forsyningsområder. Kortlægningen skal understøtte den strategiske energiplanlægning i kommunen og medvirke til en optimal udnyttelse af lokale potentialer.

I det sønderjyske projekt består CLEANs arbejde efterfølgende i, ud fra de kortlagte potentialer at arrangere nogle fokuserede workshops inden for emnet samt udarbejde nogle konkrete forretningsmodeller. Sidst men ikke mindst handler projektet om at få identificeret de potentialer, der er for eksport af gode danske teknologiløsninger til udnyttelse af overskudsvarme.

Kortlægningen udarbejdes af Rambøll igennem det sønderjyske projekt ”Vækst gennem eksport af teknologiløsninger til udnyttelse af overskudsvarme”. Projektets partnere er CLEAN energi og SEP Sønderjylland. 

Læs mere om projektet HER