EU godkendelse af en ændrede forhold for små kraftvarmeværker og private solceller

Energilagring
Integrerede Energisystemer og digitalisering

Barmarksværker får hjælp
Mange af de helt små kraftvarmeværker – også kaldet barmarksværker – har en vanskelig økonomi, fordi de er pligtige til at anvende den afgiftsbelagte naturgas. Løsningen er blevet, at disse små værker får tilladelse til at etablere en 1 MW (termisk) biomassekedel til produktion af fjernvarmen og dermed reducere forbruget af naturgas. Biomassen er afgiftsfri og er dermed et attraktivt alternativ. I første omgang omfattede den politiske aftale 38 værker, siden blev listen suppleret med yderligere 50. Derfor er det nu 88 små kraftvarmeværker, som kan bygge om og fremover mest er varmeværker. Læs mere her. 

Små kraftvarmeværker på markedsvilkår
Siden 2005 har små decentrale kraftvarmeværker på under 5 MW (el) selv kunnet bestemme, om de foretrækker at sælge deres elproduktion efter en treledstarif eller på markedsvilkår. Nu har EU afvist at forlænge muligheden for, om de små værker skal overgå til markedsvilkår med salg af el på Nordpool Spot markedet. Med overgangen til markedsvilkår følger også andel i det såkaldte grundbeløb.

Siden 2005 har der desuden været et grundbeløb for alle kraftvarmeværker på mindre end 25 MW (el). Grundbeløbet er udregnet efter kraftvarmeværkets indkomst fra salg af el i 2004.  Hvis indkomsten fra salg af el på markedsvilkår er under dette 2004-normtal, vil grundbeløbet supplere. Grundbeløbet dækkes af PSO-ordningen og opkræves af Energinet.dk. I 2013 blev der sammenlagt udbetalt 1,2 mia. kr. i grundbeløb.

Ordningen med grundbeløbet var aftalt til at gælde i 15 år og vil derfor udløbe i 2018.

Både kraftvarmeværker, der har været på markedsvilkår siden 2005, og de nytilkomne, små værker må derfor undvære Grundbeløbet fra 2019.

Regeringen har bebudet, at der i foråret 2015 bliver forhandlet og aftalt et nyt system for alle kraftvarmeværker. Læs mere her. 

Solceller – nu gælder de nye afregningsvilkår
I 2012 så 90.000 nye, private solcelleanlæg dagens lys. Den store vækst fik den konsekvens, at den gunstige ordning med års-netto blev standset. I stedet blev der indført en ny time-netto. El, der ikke forbruges af ejendommen, sælges til elnettet i timen. Desuden blev der indført en særlig ordning med årlige udbud af større solcelleanlæg, således at der ikke kommer så voldsomme udviklingsforløb igen. Alt dette skete for at afpasse den støtte, som enten staten gennem skatter og afgifter eller Energinet.dk gennem PSO-systemet skal yde til udbredelse af solceller.

De nye regler er nu godkendt af EU, og derfor er Energinet.dk klar til at implementerer dem. Læs nærmere ved at klikke her.

Der er blevet afholdt informationsmøde hos Energinet.dk den 6. februar om de ændrede regler. Dansk Energi har skrevet om nogle af udfordringerne med tolkning af reglerne. Læs mere her.