Energilagring er en hjørnesten i sammentækning til et samlet smart energisystem

Energilagring
Integrerede Energisystemer og digitalisering

D. 11. oktober afholdte vi i samarbejde med House of Energi netværkets første arrangement med fokus på Energilagring. Fokus for dagen var at dykke ned i sammentænkning af bæredygtige energisystemer og lagringsmetoder.

“Hvis vi skal løse udfordringerne med at integrere mere vedvarende energi i vores energisystem, så er sammentænkning på tværs af energidomænerne centralt. Energilagringsløsninger skal udvikles massivt, så derfor er denne konference meget vigtig.”

Således indledte Hanne Storm Edlefsen, leder af Energinet.dks analyseafdeling, på energilagringskonferencen tirsdag i Aalborg, hvor 180 mennesker var samlet.

Jesper Koch fra Dansk Fjernvarmes analyseafdeling kunne derefter fortælle, at fjernvarmesystemet allerede nu er klar med store lagringspotentialer, da vandtanke, der kan varmes op, er tilstede hos mange af landets fjernvarmeværker. Nok til at lagre alt vindmøllestrømmen i det nuværende danske system i 10-12 timer.

Dansk Gasteknisk Centers direktør, Thea Larsen, fremhævede, at gassystemet er leveringsdygtig af fleksibilitet, både med hensyn til energiproduktion, -forbrug, -lagring og import/eksport, hvor lagringspotentialer anslås til at være 11 TWt!

“Hybridløsninger som gas/el-varmepumper er klar til udrulning nu, og det er vigtigt, at vi kommer i gang med at bruge dem, for at få det optimale udbytte af begge dele – og at vi får udnyttet den fleksibilitet i energisystemet, der herved stilles til rådighed,” fortæller Thea Larsen.

Helle Juhler-Verdoner, branchechef fra iEnergi lagde vægt på, at de store batteriers omkostninger globalt set er kommet så langt ned i pris, at både el-biler og stationære batterier inden for en kort tidshorisont er blevet konkurrencedygtige som lagre.

I paneldebatten blev digitalisering nævnt som en vigtig forudsætning. At ensarte datasiden fra el-, gas-, og fjernvarme-sektoren var der enighed om er uomtvistelig.

Søren Knudsen Kær, professor på Aalborg Universitet og leder af -SEs fokusområde for energilagring, gav en oversigt over State of the Art og kategoriserede forskellige lagringsteknologier.

Se DENNE videoklip fra TV2 Nord, som kiggede forbi på dagen.