Næste frist for ansøgning til Innovationsfonden i august

EUDP, ELFORSK og Innovationsfonden ønsker at hjælpe ansøgere til at kvalificere sig til at opnå finansiering til ny udvikling inden for energiområdet – senest på et velbesøgt informationsmøde i Green Tech Center, Vejle den 20. juni 2018.

Næste ansøgningsfrist er 14. august 2018 ! 

Læs mere om ansøgningsproces, deadlines mm.