Ringkøbing – Skjern Kommune

Ringkøbing-Skjern er Danmarks største kommune med et areal på 1.489 kvadratkilometer og godt 56.500 indbyggere. Hos os holder det brusende hav, den levende fjord, de snoede åer og de vidtstrakte naturområder åbent hus hver dag.

Vi er og bliver rige på natur.

Derfor har kommunens 29 byrådsmedlemmer også enstemmigt vedtaget kommunens vision ”Naturens Rige”. Naturen er nemlig kilden til vores gode liv og til at skabe vækst i området.

Ringkøbing-Skjern kommune har etableret et Energisekretariat, som faciliterer og koordinerer arbejdet med at blive 100% selvforsynende med vedvarende grøn energi i 2020. Det består af medarbejdere, som kan trække på arbejdskraft fra andre dele af den kommunale organisation.

Energisekretariatet står for information og markedsføring. De udarbejder strategisk energiplan og handlingsplaner for Energi2020, følger Energiregnskabet, samt vedligeholder og driver den dynamiske handlingsplan. Desuden servicerer Energisekretariatet Energirådet og hjælper alle interesserede med vejledning, kontakt og inspiration.

Udadtil iværksætter Energisekretariatet nye projekter og partnerskaber. Indadtil arbejdes for at Energi2020 forankres i hele den kommunale organisation. Energisekretariatet er organisatorisk placeret i afdelingen Ekstern Udvikling i Viden og Strategi.

Læs mere her