Ringkøbing Fjernvarmeværk A.m.b.a

Integrerede Energisystemer og digitalisering

Ringkøbing Fjernvarmeværk er selvstændig visionær forsyningsvirksomhed, som leverer miljømæssigt og billig fjernvarme til 4.600 fjernvarmekunder i henholdsvis Ringkøbing og Kloster.

Værket bakker aktiv op om Energi 2020, som er kommunens vision om at blive selvforsynende med vedvarende energi i år 2020.