GeoDrilling ApS

Integrerede Energisystemer og digitalisering
Intelligente bygningsapplikationer og energiadfærd

GeoDrilling er eksperter i lodret jordvarmeboringer. Virksomhedens viden bygger bl.a. på erfaringer fra mere end 200 jordvarmeboringer over hele Danmark.