Energinet.dk Energy Consultancy A/S

Energilagring
Integrerede Energisystemer og digitalisering

Energinet.dk er en selvstændig offentlig virksomhed, der ejer og driver de danske el- og gastransmissionsnet. Virksomhedens kerneydelse er forsyningssikkerhed.