DynElectro

Effektelektronik
Energilagring
Integrerede Energisystemer og digitalisering

DynElectro er en nyopstartet virksomhed der arbejder med tryksatte højtemperaturelektrolysesystemer baseret på fastoxidceller. Virksomheden laver produktudvikling og patenter der er med til at accelerere kommercialiseringen af elektrolyse til energilagring.

Virksomheden ønsker inden for de næste få år at udvikle, fremstille og kommercialisere et simpelt og billigt system til tryksat højtemperaturelektrolyse vha. fastoxidceller, til anvendelse inden for power-to-gas (P2G) og power-to-X (P2X) hvor X betegner brændstoffer eller andre højværdiprodukter fremstillet vha. elektrolyse