Den Jydske Haandværkerskole

Integrerede Energisystemer og digitalisering
Intelligente bygningsapplikationer og energiadfærd

Videncenter Energis netværk er basis for erfaringsudveksling og samarbejde omkring udvikling, undervisning og udstyr. Den jydske Haandværkerskole (DjH) har konsulent- og formidlerrollen og samler trådene mellem virksomhederne og den viden, skolen samler gennem uddannelsesaktivitet. I netværket opstår spændende projekter med både virksomhederne og DjH som aktive parter.

Videncenter Energi har fokus på energiinnovation, optimering af kendte energiteknologier, synergi mellem energiteknologier og at fremme bæredygtige energiteknologier