Dansk Byggeri

Intelligente bygningsapplikationer og energiadfærd

Dansk Byggeri er erhvervs- og arbejdsgiverorganisation for virksomheder inden for byggeri, anlæg og byggeindustri. Målsætningen er:

  • At fremme branchens erhvervspolitiske interesser
  • At fremme medlemmernes arbejdsgiverpolitiske interesse
  • At opfylde behovet for service og information til medlemmerne

40 procent af Danmarks nuværende energiforbrug anvendes til drift og benyttelse af eksisterende bygninger, mens næsten 10 procent anvendes til produktion og transport af bygningsmaterialer og til selve opførelsen af bygninger og anlæg. Det betyder, at erhvervet i flere henseender både har en forpligtelse til og mulighed for at være en central aktør i løsningen af klima- og energiproblemet.