Concito

CONCITO er Danmarks grønne tænketank og et af Danmarks største grønne netværk. Formålet er at medvirke til et lavere udslip af drivhusgasser og en begræsning af skadevirkningerne af den globale opvarmning.

Rådets medlemmer udgør tænketanken, der arbejder i en række følgegrupper inden for bestemte temaer, hvor de udvikler nye idéer og følger igangværende projekter med analyse og formidling. Større projekter finansieres gennem uafhængige fonde.