Bygningsstyrelsen

Intelligente bygningsapplikationer og energiadfærd

Bygningsstyrelsen er statens ejendomsadministrator og bygherre. Vi har ansvar for at skabe moderne, funktionelle og omkostningseffektive rammer til f.eks. ministerierne, politiet, domstolene og universiteterne.

Bygningsstyrelsen er en af Danmarks største offentlige ejendomsadministratorer og bygherrer med en samlet ejendomsportefølje på ca. 4 mio. m2 fordelt på statsejendomme, privatejede lejemål og OPP (Offentligt-Privat Partnerskab). Bygningsstyrelsen er en del af Transport- og Bygningsministeriet.