Bundesverband Solarwirtshaft e.V. (BSW Solar)

Bundesverband Solarwirtschaft e.V. (German Solar Association) er interesseorganisationen for den tyske solenergiindsutri. Med mere end 800 medlemsvirksomheder er BSW-Solar et stærkt fællesskab, der fungerer som informant og formidler mellem erhvervslivet og de politiske og offentlige sektorer.

BSW-Solar udøver en afgørende indflydelse på at skabe og sikre en passende politisk ramme for stabil vækst og dermed på at sikre investeringssikkerhed i hele solenergiindustrien. Målet er at etablere solenergi som en permanent søjle i en global energiindustri.