Boligforeningen ØsterBo

Varmepumpe- og køleteknologi
Integrerede Energisystemer og digitalisering
Intelligente bygningsapplikationer og energiadfærd

Boligforeningen ØsterBO er en organisation, som har til formål at opføre, udleje, administrere og vedligeholde boligbyggeri i henhold til reglerne herom.