aWare ApS

Integrerede Energisystemer og digitalisering
Intelligente bygningsapplikationer og energiadfærd

Startup virksomhed fra Århus, udvikler af forbruger-app til at informere om skadelige stoffer i forbrugs produkter. Visionen er øget fokus på bæredygtighed, miljø, økologi samt ansvarlig adfærd og -produktion ift. det globale samfund – ikke blot indenfor forbrugs produkter.