Alexandra Instituttet A/S

Intelligente bygningsapplikationer og energiadfærd

Alexandra Instituttet er et af Danmarks ni GTS-institutter og faglig partner i Inno-SE. Fokus er på forsknings- og udviklingsprojekter, der kan generere ny viden. Denne viden bringes i spil i form af konsulentydelser og videreformidling i instituttets vidennetværk. På den måde yder Alexandra Instituttet et bidrag til at forbedre danske virksomheders innovationsprocesser og øge deres konkurrenceevne.

Alexandra Instituttet har en lang tradition for brugerdrevet innovation. Brugere inddrages i alle innovationsforløbets faser. Dermed sikres det, at design og funktionalitet udspringer af reelle behov og udfordringer.

Udgangspunktet er samfundsmæssige problemstillinger, primært virksomheders og organisationers behov for at omsætte de nyeste forskningsresultater til innovative løsninger.