Albertslund Kommune

Integrerede Energisystemer og digitalisering
Intelligente bygningsapplikationer og energiadfærd

Albertslund kommune samarbejder med virksomheder og forskningsinstitutioner om at skabe grøn vækst til gavn for byen, dens borgere og dens erhvervsliv. Kommunen tager ikke bare miljøproblemerne alvorligt, men gør også noget ved dem. F.eks. arbejdes der både for at forbedre klimaet og nærmiljøet ved at indføre grønne løsninger og satse på økologi.

I 2008 blev Albertslund Kommune den første 100 % miljøcertificerede kommune i Danmark.