AKB Autoriserede Køle- & VP-firmaers Brancheforening

Integrerede Energisystemer og digitalisering
Intelligente bygningsapplikationer og energiadfærd

AKB er brancheforening for autoriserede, anerkendte og sagkyndige køleinstallatørfirmaer i Danmark. Foreningen blev stiftet i 1951 som en videreførelse af vest- og østafdelingerne af Foreningen af Autoriserede Danske Køleserviceforretninger.

AKB repræsenterer en branche med ekstrem betydning for samfundet og miljøet, hvor innovation, omstillingsparathed, uddannelse og kvalitetssikring spiller en stor rolle. AKBs medlemmer lever op til disse strenge krav.

Brancheforeningens formål er at samle de autoriserede kølefirmaer i Danmark med henblik på at varetage deres fælles tekniske, økonomiske og juridiske anliggender. AKB fungerer som facilitator, informationskoordinator, forhandler, formidler og administrator.