Aalborg Universitet

Effektelektronik
Energilagring
Integrerede Energisystemer og digitalisering
Intelligente bygningsapplikationer og energiadfærd

Institutionen er en dynamisk og innovativ selvejende forsknings- og uddannelsesinstitution inden for den offentlige forvaltning under tilsyn af ministeren for videnskab, teknologi og udvikling.

Aalborg Universitet udbyder uddannelser og forskning af høj kvalitet inden for naturvidenskab, samfundsvidenskab, humaniora og ingeniør- og sundhedsvidenskab. Uddannelserne er rettet mod både det private og det offentlige arbejdsmarked.